Ηγέτης της Νέας Ενέργειας Φωτίζοντας το μέλλον

BESS-ASM-3300WH-3300W: The Ultimate Solar Storage Solution

Maximize Home Efficiency

3.3kw power station

Key Features of BESS-ASM-3300WH-3300W:

 • High-Capacity Lithium Iron Phosphate Cells: Enjoy a safe and long-lasting storage solution with our advanced 3300Wh Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) battery, designed for maximum energy retention and environmental friendliness.
 • Versatile Charging Options: Whether through your solar PV system at 1200W or via car charging with support for 12/24V inputs, our battery system ensures your energy needs are covered in all conditions.
 • Comprehensive Power Outputs: With three AC channels outputting 3300W and additional USB ports for smaller devices, power your home appliances efficiently during peak usage times or power outages.
 • Designed for the UK Home: Tailored to fit standard UK voltages (220V-240V) and optimized for the unique demands of British weather and solar exposure.
1.

High-Capacity Lithium Iron Phosphate Cells

Enjoy a safe and long-lasting storage solution with our advanced 3300Wh Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) battery, designed for maximum energy retention and environmental friendliness.

2.

Versatile Charging Options

Whether through your solar PV system at 1200W or via car charging with support for 12/24V inputs, our battery system ensures your energy needs are covered in all conditions.

3.

Comprehensive Power Outputs

With three AC channels outputting 3300W and additional USB ports for smaller devices, power your home appliances efficiently during peak usage times or power outages.

4.

Designed for the UK Home

Tailored to fit standard UK voltages (220V-240V) and optimized for the unique demands of British weather and solar exposure.

Why Choose BESS-ASM-3300WH-3300W?

solar battery pack

Product Features

 • Cost-Effective Energy Solution: Cut down on your energy bills by efficiently storing surplus solar energy during the day and using it during higher tariff periods or when the sun isn’t shining.
 • Durable and Reliable: Weighing approximately 45kg and built to withstand rigorous use, our system promises longevity and robust performance. The compact size (460x300x465 mm) also ensures it fits seamlessly into your home environment.
 • Safety First: Our system utilizes Lithium Iron Phosphate technology, known for its stability and safety compared to other lithium-ion batteries, giving you peace of mind.
best solar battery

Customer Reviews

Hear from our satisfied customers across the UK who have transformed their home energy systems with BESS-ASM-3300WH-3300W. From significant cost savings to improved energy independence, our system has made a real difference.

Installation and Maintenance

Setting up the BESS-ASM-3300WH-3300W is straightforward. It can be integrated into your existing home solar system with minimal hassle. Maintenance is minimal, thanks to the durable design and reliable cell technology.

solar power plant
Power of the entire family

6600Wh Capacity

Power pretty much anything with up to 6600W Output

solar power plant
ASP(2000W)-750

Optimize Your Home Energy with the Best Solar Battery Storage System in the UK

Are you looking to maximize your solar panel efficiency? The BESS-ASM-3300WH-3300W offers the best power management system to ensure your home harnesses solar energy effectively.
Make the smart choice for your home solar energy system. The BESS-ASM-3300WH-3300W not only maximizes your solar panels' efficiency but also provides a reliable and safe energy storage solution that fits perfectly into any UK home. Contact us today to find out more about our leading solar battery storage solutions.

our new products

ΣΤΕΊΛΤΕ ΜΑΣ ΈΝΑ EMAIL

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Tel:+86-755-29366186
  Email: [email protected]

  Υποστηρίζει χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές

  Φόρουμ υποστήριξης
  για πάνω από 24 ώρες

  Διεύθυνση: No.9 Zhoghxin Road ,Dalang Street ,Longhua District, Shenzhen

  Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρεία σας;
  Στείλτε μας ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

  Μενού